LỊCH HOẠT ĐỘNG MỘT NGÀY CỦA BÉ

THỜI GIAN

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

6h45 – 7h45

Đón trẻ - thể dục và tắm nắng

7h45 – 8h30

Rửa tay & Ăn sáng - Vệ sinh cá nhân

8h30 – 9h00

Hoạt động học tập

9h00 – 9h15

Uống sữa

9h15 – 10g00

Hoạt động vui chơi ngoài trời

10h00- 10h45

Hoạt động vui chơi trong lớp

10h45 – 11g00

Vệ sinh cá nhân trước ăn

11h00 – 12h00

Ăn trưa – Vệ sinh cá nhân sau ăn

12h00 – 14h00

Ngủ trưa

14h00 – 14h15

Vệ sinh cá nhân trước ăn

14h15 – 14h45

Ăn xế - Vệ sinh cá nhân sau ăn

14h45 – 15h15

Hoạt động chiều

15h15 - 16h00

Vui chơi tự do- Thư giãn- Giải trí

16h00 - 16h30

Học ngoại khóa

16h30 – 17h00

Trả trẻ

 

Tư vấn online