LỚP 5-6 TUỔI

KẾ HOẠCH THÁNG 11/2018

Kế hoạch tháng được soạn dựa trên các mục tiêu giúp bé phát triển: Trí tuệ - Thể chất- Ngôn ngữ - Đạo đức - Thẩm mỹ. Mỗi ngày, giáo viên soạn giáo án riêng để dạy cho bé theo kế hoạch đã được BGH nhà trường duyệt.

 

 

Tư vấn online