ĐÀO TẠO MẦM NON

NHỮNG ĐIỀU BÉ ĐƯỢC HỌC

  • Bé biết  nói cảm ơn - xin lỗi.
  • Bé biết quan tâm, giú đỡ, chia sẻ.
  • Bé học cách tư duy sáng tạo.
  • Bé học cách vận động khoa học.
  • Bé  học cách trải nghiệm cuộc sống.
  • Bé chơi thân thiện, vui vẻ với bạn.
  • Bé  giao tiếp cởi mở với mọi người.
  • Bé học cách ứng xử đúng mực.
  • Bé học cách tự đứng lên khi bị té.
  • Bé học cách điều chỉnh hành vi.
  • Bé học cách tích lũy kinh nghiệm.
  • Bé rèn nhiều kỹ năng sống cần thiết.
  • Bé luôn luôn tự tin và vui vẻ.

LỚP ĐÔ RÊ MON

Qúy Phụ  huynh vui lòng xem thông tin về chương trình học, các hoạt động vui chơi, rèn kỹ năng cho bé hàng tháng, tuần, ngày được dán tại bảng tin của trường nhé. Xin cảm ơn!

Tư vấn online